I detta avsnitt samtalar Mira och Robin om partiernas namn och spekulerar i huruvida namnen speglar politiken som faktiskt framförs av respektive parti. Det partiet som i särklass har bäst passande namn i förhållande till sin politik är Miljöpartiet eller ”Miljömupparna” som de blir omdöpta till av Mira. Det pratas även om huruvida nationalism är något positivt eller negativt? Det framkommer även att Mira och Robin har olika åsikter i frågan om hur kommunistiskt dagens Vänsterparti faktiskt är och det råder även en del delade meningar om Moderaterna.

Det andra ämnet i dagens avsnitt behandlar ”kvinnlighet” och Mira kommer ut med sitt misslyckande när det kommer till dagens ämne då hon är talanglös på matlagning. Men det som tappas i köket kan vägas upp med annat. Att ta hand om sitt yttre och sin egen behåring kan även det ses som kvinnligt och det kan fixas även utan diverse recept och brännande plattor. Det finns mer än det som ögat ser som förknippas med kvinnlighet. Skall man se till karaktärsdrag så är moderlighet och generella omvårdnadskänslor starkt förknippade med kvinnor. Kvinnor är även överrepresenterade då det kommer till sjukskrivningar för oro och stressrelaterade åkommer. Kanske kan det bero på att kvinnor idag har både en manlig och en kvinnlig roll samtidigt där de förväntas prestera till 100% på båda. En kvinna förväntas ofta ta huvudansvaret för barnen samtidigt som det förväntas att hon idag arbetar heltid därutöver. En ekvation som kan vara svår att få ihop.