Livet förändras ständigt och i detta avsnitt berättar Mira och Robin om hur deras liv ser ut idag och vilka konsekvenser det får för podden. Mira berättar om sin kommande flytt och Robin berättar om sina olika omprioriteringar. Vi summerar poddprojektet och pratar om hur flera delar kommer leva kvar men i andra former. Hör om hur vi ser på framtiden i detta sista avsnitt av Sex och Politik.